Arş. Gör. Dr.
Veli CEYLAN
Birim
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları